IBSG Webinar Tháng 2-2023: Cơ Chế Phân Tử Bệnh Parkinson

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan
5/5 - (1 bình chọn)

Kính mời quý độc giả tham dự buổi Webinar tháng 2-2023 do Nhóm Học Thuật Y Sinh IBSG tổ chức trực tuyến qua Zoom.

Trong buổi webinar chuyên đề này, IBSG hân hạnh được sự tham gia của:

TS Hoàng Q. Quyền: Professor ngành Hoá Sinh và Sinh Học Phân Tử, Trường Y Đại Học Indiana, Hoa Kỳ.

Chủ đề: Molecular mechanism of Parkinson’s disease.

Để biết thêm về tiểu sử và các bài báo đã được xuất bản của diễn giả, mời quý độc giả xem trên Google Scholar hoặc lab website.

Quý độc giả có thể đọc một số bài báo khoa học sau đây của gs Hoàng để chuẩn bị cho buổi webinar:

Một số bài nguyên thuỷ:

  • Wu, C. X., Liao, J., Park, Y., Reed, X., Engel, V. A., Hoang, N. C., … & Hoang, Q. Q. (2019). Parkinson’s disease-associated mutations in the GTPase domain of LRRK2 impair its nucleotide-dependent conformational dynamics. Journal of Biological Chemistry294(15), 5907-5913.
  • Wang, W., Nguyen, L. T., Burlak, C., Chegini, F., Guo, F., Chataway, T., … & Hoang, Q. Q. (2016). Caspase-1 causes truncation and aggregation of the Parkinson’s disease-associated protein α-synuclein. Proceedings of the National Academy of Sciences113(34), 9587-9592.
  • Liao, J., Wu, C. X., Burlak, C., Zhang, S., Sahm, H., Wang, M., … & Hoang, Q. Q. (2014). Parkinson disease-associated mutation R1441H in LRRK2 prolongs the “active state” of its GTPase domain. Proceedings of the National Academy of Sciences111(11), 4055-4060.
  • Wang, W., Perovic, I., Chittuluru, J., Kaganovich, A., Nguyen, L. T., Liao, J., … & Hoang, Q. Q. (2011). A soluble α-synuclein construct forms a dynamic tetramer. Proceedings of the National Academy of Sciences108(43), 17797-17802.

Một số bài tổng quan:

  • Park, Y., Liao, J., & Hoang, Q. Q. (2022). Roc, the G-domain of the Parkinson’s disease-associated protein LRRK2. Trends in Biochemical Sciences.
  • Liao, J., & Hoang, Q. Q. (2018). Roco proteins and the Parkinson’s disease-associated LRRK2. International journal of molecular sciences19(12), 4074.
  • Park, Y., & Hoang, Q. Q. (2017). Combating Parkinson’s disease-associated toxicity by modulating proteostasis. Proceedings of the National Academy of Sciences114(5), 803-804.
  • Hoang, Q. Q. (2014). Pathway for Parkinson disease. Proceedings of the National Academy of Sciences111(7), 2402-2403.

Host: Nguyễn Bích Nụ

Thời gian: 8:00-9:00 sáng Chủ Nhật giờ Việt Nam, ngày 19.02.2023.

Zoom Meeting: 

https://uwmadison.zoom.us/j/96280881381?pwd=K3RXamtEbmZNNTBvOFF0UEdqT1Rodz09

Meeting ID: 962 8088 1381

Passcode: IBSGW2023

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: