IBSG Seminar tháng 10-2016 tại TP Hồ Chí Minh

IBSG Seminar tháng 10 năm 2016 với sự tham gia của TS Pham Minh Liêm. Hình ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Đồng Lâm Thanh Tùng. Ý Kiến Độc Giả: