IBSG Journal Club Session 39: Cas9 không hướng dẫn gây tổn thương DNA

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan
Rate this post

IBSG Journal Club xin mời quý độc giả tham gia session thứ 39 vào sáng Chủ Nhật ngày 30.06.2024 theo thông tin dưới đây.

Người thuyết trình:

Senior Mentee:

Bùi Ngọc Niệm: nghiên cứu sinh tiến sỹ, Đại Học Chang Gung, Đài Loan.

Mentees:

Nguyễn Trí Dũng: sinh viên Đại Học Đà Nẵng, Việt Nam.

Phạm Thư Lê: sinh viên Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, VNU-HCM, Việt Nam.

Đường Gia Khánh: sinh viên Đại Học Thục Nữ Á Châu.

Người hướng dẫn:

TS Võ Châu Duy Tâm Samuel: Broad Institute of MIT and Harvard.

Thời gian: 9:00 AM – 11:00 AM Chủ Nhật ngày 30.06.2024 giờ Việt Nam.

Bài báo sẽ thảo luận:

Guide-free Cas9 from pathogenic Campylobacter jejuni bacteria causes severe damage to DNA

Link: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz4849

Zoom meeting:

https://uwmadison.zoom.us/j/93088143495?pwd=UNr6rlabfg2wJ2VZpYNK6ifYhb4Pmz.1

Meeting ID: 930 8814 3495

Passcode: IBSGJC2024

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: