Ban Nội Dung

Bùi Thị Hải Yến

Hải Yến tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện Yến đang học thạc sỹ ngành Di truyền học tại Đại Học Sư Phạm Hà Nội.
Đọc tiếp

Lê Anh Tú

Anh Tú tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện Anh Tú đang là sinh viên ngành Y Đa Khoa tại Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
Đọc tiếp

Chu Đào Xuân Trúc

Xuân Trúc tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017. Hiện Xuân Trúc đang làm việc tại Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, TP Hồ Chí Minh.
Đọc tiếp

Hoàng Minh Thư

Minh Thư tham gia IBSG từ năm 2016 với vai trò thành viên nội dung. Hiện Minh Thư đang là sinh viên Y Học Dự Phòng tại Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.
Đọc tiếp

Bùi Xuân Thái

Xuân Thái tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện Xuân Thái đang học thạc sỹ tại Montpellier SupAgro, Pháp.
Đọc tiếp

Lê Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện tại, Nhật Quỳnh đang là sinh viên ngành dược tại Đại Học Y Dược Huế.
Đọc tiếp

Nguyễn Lê Phương Quyên

Phương Quyên tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện tại, Phương Quyên đang làm nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh và Viện Sinh Học Nhiệt Đới.
Đọc tiếp