Liên Hệ

IBSG là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Các dự án hiện tại của IBSG bao gồm IBSG Webinar, IBSG Journal Club, và IBSG Workshop. Nhóm rất hoan nghênh sự hỗ trợ về mặt tài chính và nhân sự của quý thầy cô, anh chị, và bạn hữu.

Sự giúp đỡ về mặt tài chính xin liên hệ văn phòng đại diện của Nhóm.

Tài Khoản Paypal:

Trần Lê Huy Vũ: [email protected]

Tài Khoản Ngân Hàng:

Hoa Kỳ: Bank of America

Việt Nam: [sẽ cập nhật sớm]

Nhóm luôn cần sự giúp đỡ về nhân lực từ quý vị. Xin quý vị gởi email đính kèm sơ yếu lý lịch và một tấm hình tới địa chỉ của Trần Lê Huy Vũ. Nhóm sẽ liên hệ ngay khi có thể.

Văn Phòng Đại Diện:

  Đại Diện: Vị Trí: Điện Thoại: Email:
IBSG USA Trần Lê Huy Vũ Co-founder, CEO +1 (714) 340-8863 [email protected]
IBSG Việt Nam Võ Thị Hoàng Anh Co-founder, Vice President + 84 (935) 719 - 426 [email protected]  
IBSG Hàn Quốc Nguyễn Anh Thư COO   [email protected]
IBSG Australia Trần Quốc Duy COO   [email protected]
IBSG Châu Âu Nguyễn Tấn Trung Co-founder, Advisor   [email protected]