Ban Cố Vấn Journal Club

Trần Quốc Duy

Bác Sĩ Quốc Duy tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017. Năm 2018, Bác Sĩ Quốc Duy giữ vai trò Giám Đốc Vận Hành và là thành viên trong Ban Giám Đốc của IBSG.
Đọc tiếp

Phan Phi Anh, PhD

Dược sĩ Phan Phi Anh tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, dược sĩ Phi Anh đang làm nghiên cứu sinh ngành Dược Lý Học, Đại Học Loyola Chicago, Illinois, Hoa Kỳ.
Đọc tiếp

Trần Lê Huy Vũ

Đồng sáng lập, Chủ tịch, kiêm CEO của Innovative BioScience Group. Huy Vũ làm chủ bút tạp chí IBSG Convergence Review cùng với sự quản lý của Dr. Trần Quốc Duy và COO Team.
Đọc tiếp