Trần Lê Huy Vũ

Đồng sáng lập, Chủ tịch, kiêm CEO của Innovative BioScience Group. Huy Vũ làm chủ bút tạp chí IBSG Convergence Review cùng với sự quản lý của Dr. Trần Quốc Duy và COO Team.

Trần Lê Huy Vũ tốt nghiệp Đại Học California, Los Angeles (UCLA) ngành kỹ thuật sinh học (bioengineering). Năm 2014, Huy Vũ thành lập Fanpage Khoa Học và Công Nghệ Sinh Học nhằm chia sẻ các tin tức khoa học mới trong lĩnh vực y sinh tới cộng đồng. Năm 2015, Huy Vũ thành lập Câu Lạc Bộ Đọc Báo KHCN – Y Sinh, và phiên bản sau này là IBSG Academic Journal Club. Mùa xuân 2016, cùng với một số người bạn, Huy Vũ xây dựng và phát triển Nhóm Học Thuật Y Sinh (Innovative BioScience Group – IBSG). Sau hai năm hoạt động, năm 2018 này Nhóm IBSG đăng ký tư cách pháp nhân để trở thành một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Công Việc:

Advanced Botanical Consulting & Testing, Inc.: Supervisor, Department of Microbiology & Department of Biochemistry (2017 – Hiện tại).

Advanced Research Center, Inc.: Director, Study Development Factory (2016 – 2017).

UCLA School of Medicine, Catia Sternini’s research group: Staff Research Associate I (2015).

Hướng Nghiên Cứu Quan Tâm:

Tissue engineering, Drug Delivery, Microfluidics, Clinical Research

Dự Án Đại Học:

Development of a pressure adjustable cell squeeze transfection device using microfluidics.

Mentor: Dino di Carlo, PhD, và Felix Schweizer, PhD.

Công Bố Khoa Học:

1. Tran Le-Huy Vu1, Le Long Ho1, Nguyen Thi Kim Anh1, Vo Anh Tien, Nguyen The Ky Cuong, Dai Quang Trinh, Ngo Y Sa, Nguyen Thi Cam Huong, Shusaku Mizukami, and Nguyen Tien Huy*, and Kenji Hirayama. Assessing knowledge and attitude of Vietnamese medical students and the relation between their knowledge and personality traits toward Middle East respiratory syndrome (Submitted).

2. Mostafa Ebraheem Morra, Nguyen Dang Kien, Ahmed Elmaraezy, Omar Ayman M. Abdelaziz, Ahmed Lotfy Elsayed, Oday Halhouli, Ahmed Mosaad Montasr, Tran Le-Huy Vu, Chau Ho, Amr Sayed Foly, Anh Phan Phi, Wessam Magdy Abdullah, Marina Mikhail, Elizabeth Milne, Kenji Hirayama & Nguyen Tien Huy. Early vaccination protects against childhood leukemia: A systematic review and meta-analysis. Scientific reports, 7(1), p.15986. 2017. IF = 4.259.

3. Lemma, Martha Tibebu, Ali Mahmoud Ahmed, Mohamed Tamer Elhady, Huyen Thi Ngo, Tran Le-Huy Vu, To Kim Sang, Eduardo Campos-Alberto, Abdelrahman Sayed, Shusaku Mizukami, Kesara Na-Bangchang, Nguyen Tien Huy, Kenji Hirayama, and Juntra Karbwang. Medicinal plants for in vitro antiplasmodial activities: A systematic review of literature. Parasitology International. Volume 66, Issue 6, December 2017, Pages 713-720. IF = 1.744.

4. Mostafa Ebraheem Morra; Abdelrahman Elshafay; Aswin Ratna Kansakar; Ghaleb Muhammad Mehyar; Nguyen Phan Hoang Dang; Omar Mohamed Mattar; Somia Iqtadar; Mostafa Reda Mostafa; Vu Ngoc Hai; Tran Le-Huy Vu; Ahmed Abdelmotaleb Ghazy; Fatima Kaboub; Nguyen Tien Huy; Kenji Hirayama. Definition of persistent vomiting in current medical literature: A systematic review. Medicine. Volume 96, Issue 45, 10 November 2017. IF = 2.133.

5. Trung, Ly Quoc, Mostafa Ebraheem Morra, Nguyen Duc Truong, Tarek Turk, Ahmed Elshafie, Amr Foly, Dao Ngoc Hien Tam, Ahmed Iraqi, Trinh Thi Hong Van, Ahmed Elgebaly, Tran Nhu Ngoc, Tran Le-Huy Vu, Kenji Hirayam, Juntra Karbwang, and Nguyen Tien Huy*. A systematic review finds underreporting of ethics approval, informed consent, and incentives in clinical trials. Journal of Clinical Epidemiology. Volume 91. Page 80-86. November 2017. IF = 4.978.

6. Vuong, Huy Gia, Ahmed MA Altibi, Amr Hesham Abdelhamid, Phuong Uyen Duong Ngoc, Vo Duy Quan, Mohamed Yousef Tantawi, Mohamed Elfil, Tran Le-Huy Vu, Ahmed Elgebaly, Naoki Oishi, Tadao Nakazawa, Kenji Hirayama, Ryohei Katoh, Nguyen Tien Huy, and Tetsuo Kondo. The changing characteristics and molecular profiles of papillary thyroid carcinoma over time: a systematic review. Oncotarget. Volume 8, Issue 6, Page 10637–10649. 7 February 2017 Citation = 7 (2017). IF = 5.008.

7. Morra, Mostafa Ebraheem, Ahmed Elgebaly, Ahmed Elmaraezy, Adham M. Khalil, Ahmed MA Altibi, Tran Le-Huy Vu, Mostafa Reda Mostafa, Nguyen Tien Huy, and Kenji Hirayama. Therapeutic efficacy and safety of Botulinum Toxin A Therapy in Trigeminal Neuralgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The Journal of Headache and Pain. Volume 17, No. 1, Issue 63, 2016. Citation = 16 (2017). IF = 3.580.

Thành Tích:

Bernard Gilpin Merit Scholarship for Physics (2013)

Alpha Gamma Sigma Honor Roll of the California Community College (2013)

Học Bổng Thái Bình Dương, Pacific Hospital, Hội An (2007 & 2008)

Ý Kiến Độc Giả: