Ban Kỹ Thuật

Nguyễn Hồng Nhung

Hồng Nhung tham gia IBSG với vai trò quản lý kỹ thuật từ năm 2017. Hiện tại, Hồng Nhung đang là giảng viên tại Đại Học Công Nghiệp Việt Trì.
Đọc tiếp

Trần Quang Thiên

Quang Thiên là một trong những thành viên đầu tiên tham gia phát triển nhóm tiền thân IBSG từ năm 2014. Năm 2017, Thiên giữ vị trí Giám Đốc Công Nghệ của IBSG.
Đọc tiếp