Ban Biên Tập

Ngô Đại Phú

Đại Phú tham gia IBSG với vai trò quản lý dự án từ năm 2016 và là một trong những thành viên cốt lõi của Nhóm trong giai đoạn mới hình thành.
Đọc tiếp

Lê Anh Dũng

Anh Dũng tham gia IBSG với vai trò biên tập viên từ năm 2017.
Đọc tiếp

Phạm Trường Duy

Trường Duy tham gia IBSG với vai trò biên tập viên từ năm 2016. Hiện tại, Trường Duy đang làm data scientist tại Big Data Team, công ty FPT Telecom.
Đọc tiếp

Nguyễn Thái Anh Thư

Anh Thư tham gia IBSG với vai trò biên tập viên từ 2016 và là thành viên nòng cốt của nhóm tiền thân IBSG từ 2015. Hiện tại, Anh Thư đang học cao học tại Yonsei University, Hàn Quốc.
Đọc tiếp

Trần Lê Huy Vũ

Đồng sáng lập, Chủ tịch, kiêm CEO của Innovative BioScience Group. Huy Vũ làm chủ bút tạp chí IBSG Convergence Review cùng với sự quản lý của Dr. Trần Quốc Duy và COO Team.
Đọc tiếp