IBSG cứu trợ đợt lũ Quảng Bình 2016

Thứ bảy và chủ nhật (22-23/10) IBSG khu vực Miền Trung đang ở tại Quảng Bình cho lần chở hàng hóa cứu trợ về đợt 1, và sẽ còn những lần trở về Quảng Bình trong thời gian tới nữa. Về công tác cứu trợ, IBSG đặc biệt chú trọng về y tế (chống bệnh […]