Hội Các Nhà Khoa Học Việt Nam Tại Nhật

Hội Các Nhà Khoa Học Việt Nam Tại Nhật là cộng đồng trí thức người Việt đã từng hoặc đang học tập, sinh sống, và làm việc tại Nhật Bản.

Sáng Lập Viên:

Địa Chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/691971344198829/

Ban Quản Trị:

Administrators: Associate Professor Nguyễn Tiến Huy, Assistant Professor Trương Quang Đức, và TS Trần Viết Thứ.

Giới Thiệu:

Hội Các Nhà Khoa Học Việt Nam Tại Nhật là cộng đồng trí thức người Việt đang và đã từng học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Diễn đàn trao đổi thảo luận các vấn đề nghiên cứu khoa học cũng như cơ hội nghề nghiệp tại Nhật Bản. Kết nối người Việt ở Nhật Bản và Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về cơ hội phát triển sự nghiệp nghiên cứu tại Nhật Bản.

Thành viên: Hội chào đón các thành viên đang và đã từng học tập, nghiên cứu và làm việc tại Nhật Bản.

Các bài thảo luận xoay quanh các chủ đề sau:

1. Nghiên cứu khoa học: thảo luận các vấn đề khoa học trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

a. Chào đón các bạn giới thiệu về các nghiên cứu mới của chính các bạn, dưới hình thức Press Release.

b. Giới thiệu các ngiên cứu của người Việt Nam đăng trên các tạp trí danh tiếng (IF > 10) hoặc các bạn cho là thú vị.

2. Cơ hội ngề nghiệp, thông tin các vị trí đang cần tuyển người

3. Giới thiệu về các trường, viện, lab mà các bạn có thông tin hữu ích.

4. Chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học tại các lab ở Nhật.

Thông tin dựa trên truy cập ngày 04.03.2018

Ý Kiến Độc Giả: