VietPhD.org

VietPhD - Cộng đồng tri thức sống động của sinh viên và trí thức Việt Nam

Sáng Lập Viên:

Địa Chỉ:

Website: http://vietphd.org/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/vietphd/

Ban Quản Trị:

Administrators: Nam Nguyen, Cong Tuan Son Van, Truong Thanh Chung, Nghia Truong, Hoang Thanh Lam, Phuc Ha, Le-Hung Vu, Kim Doang Nguyen, và Nguyen Dinh Hieu.

Giới Thiệu: 

VietPhD là một cộng đồng học thuật ra đời từ rất sớm và hiện tại có hơn 50,000 thành viên tham gia và thảo luận hàng ngày. Các chủ đề xoay quanh việc tìm học bổng cao học nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học, và các vấn đề trong việc sống và làm việc ở nước ngoài.

Thông tin dựa trên truy cập ngày 04.03.2018

Ý Kiến Độc Giả: