Chương Trình Tích Điểm IBSG Journal Club Nửa Đầu 2023

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan
5/5 - (1 bình chọn)

Mến chào quý độc giả,

Năm 2023, IBSG Journal Club tổ chức chương trình tích điểm hàng tháng để các anh chị em có mong muốn tham gia journal club nhưng không có cơ hội làm mentee. Mục đích của chương trình nhằm giúp các anh chị em theo dõi các buổi thảo luận báo hiệu quả hơn thông qua các câu hỏi liên quan tới bài thảo luận. Đây cũng là cơ hội cho các anh chị em nhận được giải Best Audience Awards của IBSG.

Cách tham gia chương trình:

Bước 1: xem các buổi journal club của năm 2023 đã đăng trên YouTube hoặc xem trực tiếp qua Zoom.

Bước 2: trả lời các câu hỏi của các bài quiz tương ứng của mỗi tháng.

Thời gian: đến hết năm 2023.

Những anh chị em có điểm tổng kết cao nhất sẽ nhận được giải Best Audience Awards (giấy khen và thư chứng nhận của IBSG).

Các bài quiz của nửa đầu năm 2023:

Tháng Video Bài quiz
Hai https://youtu.be/v0C_7UhtSX0 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefIPeZu4AhF2dDUZKPpL5Lu5be6sJ4WaEnIR8l7rrfdIQreA/viewform
Ba https://youtu.be/FWjPgH_hl-4 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhl16IEQqfzVzbBZsAYzV2jE7J7yY2TdzDv7P9yEOmlzEU2Q/viewform
https://youtu.be/9Vu-SR_Bbt8 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2mozYGkLNODQZyG6bL4QQP7X_N5mW8SeFRHweufVqLOEP2w/viewform
Năm https://youtu.be/lA4QiDFSjVw https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWO0K6ziTnFmI_AytusUxbnJKqT4uJKidoSM8yuPFYqkUqmA/viewform
Sáu https://youtu.be/jBGsLTuaFko https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsr6kyCVFI9P9ZdqSUpzHep2aeW6IygYf3-Edyee9t9DvuxQ/viewform

Nếu có thắc mắc xin anh chị em liên hệ Vũ ([email protected]).

Đại diện IBSG,

Trần Lê Huy Vũ

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: