IBSG Journal Club tuyển mentee cho sáu tháng đầu năm 2023

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan
Rate this post

Mến chào các bạn học sinh và sinh viên,

IBSG Journal Club là một trong những hoạt động định kỳ hàng tháng của IBSG. Nhiệm vụ của Club là góp phần hướng dẫn thế hệ sinh viên người Việt yêu thích khoa học và có đam mê xây dựng sự nghiệp trong nghiên cứu khoa học trong việc phát triển tư duy khoa học. Club tập trung vào các lĩnh vực khác nhau của khoa học sự sống (life sciences).
Club vận hành với cơ chế mentor-mentee: các mentee sẽ được một mentor (là postdoc hoặc PhD student) hướng dẫn cách đọc một bài báo khoa học hiệu quả và thuyết trình trước mọi người.
IBSG xin mời các bạn học sinh cấp ba, sinh viên đại học, và sinh viên cao học trong và ngoài Việt Nam đăng ký làm mentee cho 6 tháng đầu năm 2023. Các bạn cần làm hai việc:
1. Điền đơn bằng tiếng Anh.
2. Gởi curriculum vitae hoặc resume tới Vũ ([email protected]).
Nhóm sẽ xét đơn của các bạn và sẽ liên hệ để phỏng vấn qua Zoom hoặc Facebook Messenger. Số lượng mentee sẽ được nhận là 10.
Hạn chót nhận đơn là ngày 20.12.2022. Nhóm nhận theo phương pháp rolling admission (nhận đơn, phỏng vấn, và nhận mentee cho tới khi đủ 10).
Thân mến!
Đại diện IBSG Journal Club
Trần Lê Huy Vũ
Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: