Ban Kỹ Thuật

Phát triển website

caret-downcaret-upcaret-leftcaret-right
Đặng Chí Sơn Kỹ sư Tin học
Đặng Trần Chí Toàn Kỹ sư Tin học, Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Thiết kế và Phát triển

Nguyễn Thạch Dương Information Designer, Motion Designer, Video Maker

Thiết kế logo

Trung Đức Designer, Yonsei University