15 học bổng PhD chương trình Marie Skłodowska Curie European Innovative Training Network (INEXTVIR) 2019

 • Chi tiết bài viết
 • Bài viết liên quan

INEXTVIR – Innovative Network for Next Generation Training and Sequencing of Virome đang tìm kiếm 15 sinh viên tiến sĩ với mức hỗ trợ tài chính hấp dẫn và sẽ được đào tạo tại các đại học ở các nước Belgium, France, Spain, Slovenia, và UK về ngành virus thực vật.

Plant viruses cause 50% of the emerging plant diseases globally and pose an important threat to many agricultural crops. Losses are estimated at €15 to 45 billion per year through lower yields and reduced product quality. The project seeks to generate a better understanding of viral communities and their role in agricultural ecosystems by using the latest advances in high throughput sequencing (HTS) technologies coupled with modern big data analytical approaches and socioeconomic analysis and communication based on societal requirements and concerns. The project provides a timely opportunity to change our approach to plant health and improve our ability to overcome global agricultural, food security and environmental challenges. The main objectives are:

 • To define the virome present in selected agricultural crops across Europe using cutting-edge Highthroughput sequencing (HTS) technologies.
 • To understand the biological impact virus communities, have on the biology and ecology of farming systems.
 • To improve virus detection capabilities in plant health and certification settings thorough the development and validation of HTS methods including the use of novel sequencing technologies (e.g. Nanopore sequencing) and development of bioinformatics approaches based on AI and machine learning.
 • To assess the agronomic and socio-economic impact of the virome and translate it into practical decision tools for different stakeholders including policy makers, plant health bodies, diagnostics industry, agricultural sector and society.

Điều kiện ứng tuyển:

 • Nền tảng giáo dục phù hợp với dự án mà ứng viên nộp đơn.
 • Nói viết tiếng Anh hiệu quả.
 • Có kỹ năng giao thiệp và giao tiếp tốt.
 • Có kinh nghiệm nghiên cứu phù hợp với dự án.

Cách ứng tuyển:

 • Curriculum vitae (nên dùng mẫu Europass, ghi rõ nơi sống và hoặc làm việc của bạn trong ba năm gần đây).
 • Học bạ đại học
 • Motivation letter về dự án muốn làm
 • Chọn ra ba dự án theo thứ tự quan tâm từ cao tới thấp.
 • Thư giới thiệu: gởi tới giáo sư của dự án mà bạn quan tâm và gởi một bản tới Antonia.LorenzoLopez@nib.si. Email gởi về phải ghi tiêu đề là “INEXTVIR call for ESRs.”

Lưu ý: quỹ Marie Curie không giới hạn quốc tịch với các ứng viên, nhưng các ứng viên không được nộp đơn vào trường ở nước mà ứng viên đang sống trong ba năm gần đây.

Thông tin chi tiết về từng dự án và nhóm nghiên cứu, xin mời bạn đọc xem ở đây.

Nguồn: Lưu Bích

Nguồn hình cover: TARGETcareers

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: