Hai suất PhD và hai suất postdoc ngành sinh học thực vật tại Max Planck

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Nhóm nghiên cứu của GS Friedrich Kragler tại Max Planck Institute for Molecular Plant Physiology (Postdam, Đức) đang tìm kiếm hai sinh viên PhD và hai postdoc trong lĩnh vực “plant RNA – protein binding function, plant development, plant single cell sequencing with respect to intercellular communication based on graft-mobile mRNAs.”

Điều kiện ứng tuyển:

Master (cho học bổng PhD) or PhD (cho vị trí postdoc) in RNA biochemistry, plant cell biology/ bioinformatics or a related disciplines.

Demonstrable high-level competence in analysis of RNA function, plant phenotyping, advanced gene-expression by single cell, and/or tissue specific analysis, using advanced imaging and bioinformatics.

Sơ lược về chương trình PhD:

  • To use, develop and improve advanced single cell sequencing (Drop-seq) approaches.
  • To establish expression data analysis pipelines based on single cell transcriptomes, RNA-protein interactions, and/or imaging methods (e.g. CLSM time-lapse imaging and use and improvement of methods for in vivodetection of RNA) and associated approaches.
  • The scientific questions asked relate to how RNA molecules exchanged between cells regulate plant growth and how these are transported between cells which is addressed by three working groups funded by the ERCSyg.

Cách ứng tuyển:

Ứng viên cung cấp các thông tin sau trong một file pdf duy nhất, đặt tên là “yourname_ERCSYG”, và gởi tới email của GS Kragler tại applications.kragler@mpimp-golm.mpg.de

  • Curriculum vitae (tối đa 2 trang)
  • Letter of motivation
  • Names and addresses of two referees.

Hạn chốt nhận hồ sơ: 31 tháng Một 2019.

Nguồn hình: MSinGermany

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: