Vi khuẩn Streptococcus gallolyticus thúc đẩy sự tăng trưởng của ung thư trực kết tràng

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Dựa theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PLOS Pathogens, một phân nhánh của vi khuẩn Streptococcus gallolyticus (Sg) có khả năng thúc đẩy sự phát triển của ung thư trực kết tràng (colorectal cancer – CRC).

Các nhà khoa học nhận thấy rằng những người bị nhiễm vi khuẩn Sg có nhiều khả năng bị bệnh ung thư trực kết tràng (CRC), một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong rất cao. Thế nhưng, liệu Sg trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của ung thư CRC hay chỉ đơn giản là chúng phát triển thuận lợi trong điều kiện tăng sinh của khối u ruột?

Để khám phá ra vai trò của Sg trong quá trình phát triển ung thư ruột, Ritesh Kumar và các cộng sự ở Trung Tâm Y Học Texas A&M (Health Science Center) đã thực hiện những thí nghiệm trên tế bào trực kết tràng người và tế bào u ở người cũng như những con chuột bị ung thư ruột.

Trong những thí nghiệm mà tế bào CRC và Sg phát triển cùng nhau, các nhà khoa học nhận thấy Sg thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào ung thư CRC. Sự tác động này o còn phụ thuộc vào pha sinh trưởng của vi khuẩn Sg. Sg chỉ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tế bào ung thư CRC khi chúng tiếp xúc trực tiếp với các tế bào này, còn bản thân những chất được tiết ra từ vi khuẩn Sg không  kích thích sự tăng sinh của chính vi khuẩn.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng tìm hiểu về các tác động của Sg trên một loại protein ở người có tên là β-catenin. Loại protein này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự hình thành và phát triển ung thư CRC. Những nhà khoa học đã nhận thấy nếu sự sản xuất và  hoạt động của β-catenin bị suy giảm, Sg không thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ung thư CRC. Do đó, chúng ta có thể dự đoán rằng Sg ảnh hưởng đến tế bào ung thư ruột thông qua lộ trình tín hiệu của β-catenin.

Trong những thí nghiệm trên chuột bị bệnh ung thư CRC, những con bị tiêm Sg có nhiều khối u hơn và sự sản xuất β-catenin cao hơn (cũng như mang các tín hiệu khác của bệnh ung thư) so với những con chuột bị truyền các giống vi khuẩn khác.Đông thời, họ cũng nghiên cứu ở các tế bào thường và tế bào u từ 100 bệnh nhân bị ung thư CRC và nhận thấy hầu hết bệnh nhân bị lây nhiễm vi khuẩn Sg mà trước đây chưa hề được biết tới. 

Các kết quả này cho thấy rằng Sg có vai trò trực tiếp trong quá trình sinh trưởng và phát triển của bệnh ung thư trực kết tràng ở người. Trong tương lai, khi những cơ chế cụ thể về tác động Sg lên tế bào ung thư được khám phá, chúng ta có thể tìm ra được các phương pháp chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh ung thư trực kết tràng.

Lê Việt Hoa (chuyển ngữ)

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội

Nguồn hình: Medical News Today

Bài báo:

  1. PLOS. “Bacterium actively drives colorectal cancer tumor cell growth.” ScienceDaily. ScienceDaily, 13 July 2017.
  2. Ritesh Kumar, Jennifer L. Herold, Deborah Schady, Jennifer Davis, Scott Kopetz, Margarita Martinez-Moczygemba, Barbara E. Murray, Fang Han, Yu Li, Evelyn Callaway, Robert S. Chapkin, Wan-Mohaiza Dashwood, Roderick H. Dashwood, Tia Berry, Chris Mackenzie, Yi Xu. Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus promotes colorectal tumor development. PLOS Pathogens, 2017; 13 (7): e1006440
Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: