IBSG – ASEAN Youth Video Contest 2016

Giới thiệu Nhóm Học Thuật Y Sinh IBSG


Đây là video giới thiệu về niềm tin chia sẻ kiến thức tới cộng đồng thanh niên trẻ và nhà khoa học của IBSG được thực hiện bởi chuyên viên thiết kế đồ họa Thạch Dương Nguyễn. Video được đem đi dự thi Asean Youth Video Contest 2016. Thông Tin Tác Giả: Nguyễn Thạch Dương: kỹ sư phần mềm, chuyên viên thiết kế đồ họa. Các tác phẩm khác của Thạch Dương có thể được tìm thấy trên trang Behance của anh. Video giới thiệu dự án chia sẻ thông tin khoa học của IBSG.

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: