Võ Ngọc Thảo Nguyên, MS

Thạc sĩ Thảo Nguyên tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016.

Education:

Can Tho University: BS in Biotechnology (2008 – 2013)

University of Arkansas: MS in Cell and Molecular Biology (2014 – 2017)

Ý Kiến Độc Giả: