Trần Thị Thanh Thoả, PhD

Dr. Thanh Thỏa là Đồng Sáng Lập Viên của IBSG và giữ vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, Dr. Thanh Thỏa đang là Research Professor tại Korea University, Hàn Quốc.
Ý Kiến Độc Giả: