Nguyễn Tấn Trung, PhD

Dr. Tấn Trung là đồng sáng lập viên IBSG và cũng là Cố Vấn Học Thuật kiêm đồng Phó Chủ tịch IBSG External Relation.
Ý Kiến Độc Giả: