International Vietnamese Academics Network (IVANET)

Mạng Trí Thức Việt Toàn Cầu thành lập với mục đích kết nối các giáo sư, chuyên gia, nghiên cứu sinh, và sinh viên gốc Việt trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp.

Sáng Lập Viên: G.S. Trương Nguyện Thành

Lịch Sử Phát Triển:

iVANet Facebook group được thành lập bởi Giáo Sư Trương Nguyện Thành vào ngày 4 tháng 11 năm 2014 với mục tiêu kết nối các giáo sư, chuyên gia, nghiên cứu sinh, và sinh viên gốc Việt trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp. Sau một năm với số lượng thành viên lên hơn 1000, GS Thành đã thành lập Hội Động Lãnh Đạo nhằm hỗ trợ trong việc đưa ra các chính sách giúp iVANet phát triển.

Hội Đồng Lãnh Đạo iVANet:

1. GS Trương Nguyện Thành (Founder, USA)
2. GS Diệp T. Hưng (France)
3. GS Qui Tran Cong Miyata (Japan)
4. GS Sơn Nghiêm (Australia)
5. Chị Đào Diệu Nhật (Australia)
6. Andy Nguyen (USA)
7. Dr. Lê Thanh Phong (Vietnam)

Các Cựu Thành Viên Của Hội Đồng Lãnh Đạo:

1. GS Nguyễn Văn Tuấn
2. GS Lê Đức Tùng (England)
3. GS Quyền Hoàng (USA)

Địa Chỉ Truy Cập:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ivanet.org/

(Thông tin trích từ Facebook Group của iVANet. Ngày truy cập: 28.02.2018)

Ý Kiến Độc Giả: