Nguyễn Lê Phương Quyên

Phương Quyên tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện tại, Phương Quyên đang làm nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh và Viện Sinh Học Nhiệt Đới.

My name is Phuong Quyen, but you can call me Windy. I was born in Ho Chi Minh City, Vietnam. There are 4 members in my family: my parents, my little sister, and me. In my opinion, human is a big mystery and curiosity to me. I want to know human body, so this is one of the reasons I chose biology for studying and genetic for my Master major. I also like reading more about different science subjects such as chemistry, physic, psychology, astronomy, and specially medicine.

Education:

Trung Tâm Giám Định Pháp Y TP Hồ Chí Minh: Master thesis (Present)

Institute of Tropical Biology, Ho Chi Minh City: Master thesis (2017).

University of Science, Ho Chi Minh City: Master student (2014 – Present).

Van Lang University: Biotechnology engineer (2010 – 2014).

 

 

Ý Kiến Độc Giả: