Nguyễn Hữu Thanh, PhD

Tiến Sĩ Hữu Thanh là đồng sáng lập viên của IBSG và giữ vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, Tiến Sĩ Hữu Thanh đang nghiên cứu và giảng dạy tại Đại Học An Giang.
Ý Kiến Độc Giả: