Nguyễn Anh Thư

Anh Thư tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung và quản lý dự án từ năm 2016. Năm 2018, Anh Thư giữ vai trò Phó Giám Đốc Vận Hành của Nhóm trong việc quản lý tạp chí IBSG Convergence Review. Hiện tại, Anh Thư đang học cao học tại Đại Học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Học Vấn:

College of Life Science, Department of Genetic Engineering, Kyung Hee University, South Korea: Master student (2018 – Present)

Đại Học Nha Trang: Cử nhân Công Nghệ Sinh Học (2011 – 2015)

Ý Kiến Độc Giả: