Lê Anh Tú

Anh Tú tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện Anh Tú đang là sinh viên ngành Y Đa Khoa tại Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Học Vấn:

Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: Sinh viên Y đa khoa.

Sở Thích Khoa Học:

Tim mạch và Điện sinh lý.

Ý Kiến Độc Giả: