Bó Cơ Trên Một Đĩa Petri Giờ Đây Đã Có Thể Co Thắt

Tạo ra bó cơ trong phòng thí nghiệm là một chủ đề được nhiều nhà khoa học quan tâm. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây không thể mô phỏng hoàn toàn cấu trúc 3 chiều và chức năng sinh lý của mô cơ. Tháng 1/2015 này, Nenad Bursac tại đại học Duke University in Durham, North Carolina đã công bố bước tiến mới của ông và các cộng sự trên tạp chí eLife.

Theo đó, Bursac đã dùng tế bào tạo cơ nguyên phát (primary myogenic cells – tạm dịch) và nuôi cấy 3 chiều trong một giàn khung hữu cơ (scaffold ). Điều đặc biệt hơn là khi kích thích điện, bó cơ sẽ co thắt. Mô cơ này còn đáp ứng với các loại thuốc khác nhau, bao gồm thuốc giống steroid như ở mô cơ người.

Công trình này là một bước tiến nữa trong lĩnh vực kỹ nghệ mô (tissue engineering).
Huy Vũ

Đăng lần đầu ngày 27.1.2015
Nguồn Hình: Internet. Giải phẩu của mô cơ
Bài Báo: 
1. Bioengineered human myobundles mimic clinical responses of skeletal muscle to drugs
2. Muscle in a dish twitches

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*