Hỏi Đáp 1 – Khớp Cơ Thần Kinh

Một sinh viên nêu thắc mắc về neuromuscular junction trong một paragraph:

“The depolarizing agents, such as succinylcholine, acts by a different mechanism. Their initial action is to depolarize the membrane by opening the channels in the same manner as ACh. However, they persist for longer durations at the neuromuscular junction primarily because of their resistance to AChE. The concentration of unbound ACh is thus longer-lasting, resulting in a brief period of repetitive excitation that may elicit transient and repetitive muscle excitation (fasciculation). This initial depolarization is followed by block of neuromuscular transmission and flaccid paralysis (called phase I block). The block arises because, after an initial opening, perijunctional sodium channels close and will not reopen until the end plate is repolarized. At this point, neural release of ACh resulting in the binding of ACh to receptors on an already depolarized end plate. These close perijunctional channels keep the depolarization from affecting downstream channels and effectively shield the rest of the muscle from the activity at the motor end plate.”

Câu cuối cùng được cho là khó hiểu và yêu cầu được giải thích.

Trước nhất thầy rất vui mừng trước vấn đề em đặt ra, phải nhận rằng em đọc tài liệu kỹ (tới bến) tuy nhiên em vướng vì không rõ được nghĩa chỉ vì không giải mã được những từ ẩn dụ (metaphor) như “the same manner as Ach”;”persist for longer duration” ect. Có khá nhiều chi tiết phải biết rõ để hiểu hiện tượng này mà thầy tin là em đã biết.

1. Cấu trúc của NMJ. Lưu ý kênh K loại Ca++ activated potassium channel; Voltage gated Ca++ channel như vậy em đã biết kênh calcium không phải loại L mà khi dòng Ca++ nhập bào sẽ gây ra 2 hiện tượng sát nhập túi synapse chứa Ach với màng neuron ở nút synapse và mở kênh K+ để tạo nên sự hồi cực (repolarization) và sau đó là giai đoạn quá phân cực (hyperpolarization hay undershoot)

junc2

2. Perijunctional channels trên cơ bắp chính là kênh natri cảm ứng điện thế (voltage gated sodium channel) và như thế loại kênh này có một cấu hình bất hoạt (inactivated) h3 mà cổng H là tác nhân chính của cấu hình này một khi vượt quá điện thế bậc (threshold) thì cổng này không thể mở lại được kênh sodium ở trong thời gian trơ (refractory period)

3. Phải hiểu rọ̃ về định luật tác dụng khối lượng (law of mass action) theo đó khối lượng phân tử của succinyl choline > Ach, vì thực chất là một tổ hợp của 2 phân tử Ach h4 vì khối lượng lớn nên chiếm chỗ gắn kết trên thụ thể nicotinic của cơ cũng như thụ thể nicotinic tiền synapse và cũng chính vì khối lượng lớn nó không thể bị thủy phân bởi Cholinesterase, chúng ta hãy quan sát chỉ có kích thước của Ach mới fit được active site trên AchE h5. Cũng theo định luật này chất có khối lượng lớn dù có thể cạnh tranh nhưng không thể có ái tính tương đương với ligand fit được trên thụ thể nicotinic vì thế khi có tách rời tạm thời khỏi thụ thể Ach sẽ nhanh chóng gắn vào thụ thể và cũng nhanh chóng bị đuổi khỏi vị trí gắn kết do đó ta có thể thấy tình trạng giật thớ cơ (fasciculation)

4. Phản ứng của bơm Na/K ATPase trong tình trạng depolarization kéo K+ vào nội bào tạo nên hyperpolarization ở cả cơ lẫn nút synapse tiền đề cho một chu kỳ mới. Vì vậy khởi đầu succinylcholine block ở phase1 (depolarization) nhưng về sau block ở phase 2 (hyperpolarization) gây liệt nhão cơ (flaccid paralysis).

Rất mong em hãy hiểu nhưng đoạn văn xúc tích như thế này chứa rất nhiều ẩn dụ và chỉ là ngón tay chỉ trăng chứ không phải chính mặt trăng.

Phùng Trung Hùng

Đăng lần đầu trên Facebook ngày 27.6.2016

(IBSG đăng lại dưới sự cho phép của Thầy)

Xin mời Quý Độc Giả bỏ ra 2-5 phút để làm một khảo sát mức độ hài lòng về bài viết của IBSG tại đây. IBSG chân thành cảm ơn Quý Độc Giả!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*