Ban Nội Dung

Lê Việt Hoa

Việt Hoa tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017. Hiện tại, Việt Hoa đang là sinh viên ngành Công Nghê Sinh Học tại Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội.
Đọc tiếp

Lê Khắc Tiến

Khắc Tiến tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017. Hiện tại, Khắc Tiến đang là bác sĩ sản phụ khoa, IVFMD – Bệnh Viện Mỹ Đức, TP Hồ Chí Minh
Đọc tiếp

Hồ Ngọc Phương Dung

Phương Dung tham gia IBSG từ năm 2017 với vai trò thành viên nội dung. Hiện Phương Dung đang là sinh viên ngành Công Nghệ Sinh Học tại Đại Học Quốc Tế, Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.
Đọc tiếp

Cao Hồng Chiến

Hồng Chiến tham gia IBSG từ năm 2017 với vai trò thành viên nội dung. Hiện tại, Hồng Chiến đang là sinh viên Y Đa Khoa tại Khoa Y, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
Đọc tiếp