Ban Nội Dung

Mai Hoàng Khánh Ngân

Khánh Ngân tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện tại, Khánh Ngân đang là sinh viên ngành Công Nghệ Sinh Học tại Đại Học Quốc Tế.
Đọc tiếp

Nguyễn Khánh Linh

Khánh Linh tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện tại, Khánh Linh đang là sinh viên tại Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội.
Đọc tiếp

Lê Thị Kim Hòa

Kim Hòa tham gia IBSG với vai trò quản lý dự án năm 2016 và là một trong những thành viên cốt lõi của Nhóm trong giai đoạn mới hình thành.
Đọc tiếp

Nguyễn Đức Hiếu

Đức Hiếu tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016.
Đọc tiếp

Lưu Hoài Trúc Giang

Trúc Giang tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện tại, Trúc Giang đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.
Đọc tiếp

Nguyễn Minh Dũng

Minh Dũng tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017.
Đọc tiếp

Lê Thị Thy Cúc

Thy Cúc tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện tại, Thy Cúc đang là sinh viên ngành Công Nghệ Sinh Học tại Đại Học Quốc Tế TP Hồ Chí Minh.
Đọc tiếp

Lại Thị Thu Hiền

Thu Hiền tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017. Hiện tại, Thu Hiền đang là sinh viên ngành Vật Lý tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội.
Đọc tiếp

Đào Thị Hồng Nhung

Hồng Nhung tham gia IBSG từ năm 2017 với vai trò thành viên nội dung. Hiện Hồng Nhung đang là sinh viên tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội.
Đọc tiếp

Nguyễn Đình Song Thanh

Song Thanh tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017. Hiện tại, Song Thanh đang là sinh viên ngành Biotechnology tại California State University, San Marcos, Hoa Kỳ.
Đọc tiếp