Phả Hệ Của Họ Cam Quýt

Tạp chí Nature Biotechnology có đăng một bài báo ngày 08/07/ 2014 về công trình của Albert Wu và các cộng sự. Nhóm của Wu đã giải trình tự bộ gen của một số loài trong họ Cam-Quýt (citrus family) để xây dựng nên một phả hệ (genealogy) của họ này. Trước công trình của Wu, phả hệ của họ Cam-Quýt được xem là một điều chưa được giải đáp. Trong suốt hàng ngàn năm trồng và lai tạo, ngày nay chúng ta biết tới 25 loài và hơn 250 biến thể thương mại của họ Cam-Quýt.

Trong hình, 3 loài ở hàng trên là các tổ tiên đóng góp vào sự tạo thành các loài hiện tại. Những loài không có hộp màu vàng là những loài không bao gồm trong công trình nghiên cứu hiện tại của Wu. Đường nối có mũi tên để chỉ sự đóng góp vào dòng lai; đường nối không có mũi tên để chỉ sự introgression (?) đơn giản.gfhgjh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*