Khám Phá Mới: Bào Quan Thứ 3 Có Khả Năng Tổng Hợp Năng Lượng Sau Ty Thể và Lục Lạp

Một cách đầy bất ngờ, chính sắc lạp (chromoplast) lại có thể tự tổng hợp năng lượng dưới dạng ATP ở tế bào thực vật. Công trình được đăng trên tạp chí Plant Physiology vol 166 no. 2, 2014 của các nhà khoa học ĐH Barcelona (UB) và Trung Tâm Nghiên Cứu Bộ Gen Nông Nghiệp (CRAG), Tây Ban Nha.

Sắc lạp là một trong các lạp thể đã từng biết trước đó. Trong hình minh họa các loại lạp thể (plastids) có ở tế bào thực vật. Các nhà khoa học đã nghiên cứu loài cà chua Solanum lycopersicum. Khi chín, các loại trái/quả có rất nhiều sắc lạp. Trước đây người ta cho rằng sắc lạp sử dụng ATP được cung cấp bởi ty thể (mitochondria). Công trình mới này cho thấy sắc lạp có thể tự tạo ATP cho nó nhờ một cơ chế rất giống ty thể và lục lạp (chloroplast). Người ta dùng thuật ngữ “chromorespiration” để chỉ hoạt động hô hấp này của sắc lạp. Đó là một quá trình tổng hợp ATP hóa thẩm thấu (chemiosmosis) giống như ở ty thể và lục lạp. Về bản chất, nó là một tiến trình hoạt động của protein ở màn bào quan nhằm tạo ra một sự chênh lệch hóa điện thế proton (proton electrochemical potential gradient). Tuy nhiên, hệ thống protein của sắc lạp cũng có những điểm khác biệt so với ty thể và lục lạp. Ví dụ như có một sự khác biệt về đơn vị điều hòa của enzyme ATP synthase so với cùng loại enzyme ở 2 bào quan kia. 

Đồng thời, các nhà khoa học cũng khám phá ra sự hiện diện của cytochrome c6 ở sắc lạp. Cytochrome c6 được cho là yếu tố đặc trưng của các loài vi khuẩn cyanobacteria. Cyanobacteria được cho là nguồn gốc của các lạp thể bên trong tế bào thực vật. 

Bài báo: “Tomato Fruit Chromoplasts Behave as Respiratory Bioenergetic Organelles during Ripening”

Hình: Wikipedia. Các loại lạp thể (plastids) bên trong tế bào thực vật. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*