Chỉ Check Email hay Facebook Một Giờ Cố Định Nếu Bạn Muốn Làm Việc Hiệu Qủa và Sáng Tạo!

GS Daniel Levitin (McGill University) có viết một bài báo đại chúng đăng trên Thời Báo New York ngày 9 tháng Tám 2014 giới thiệu về công trình nghiên cứu khoa học thần kinh của ông và GS Vinod Menon (Stanford University).

Theo nghiên cứu, nếu bạn muốn bộ não làm việc hiệu quả và sáng tạo, bạn hãy xác định một giờ giấc cụ thể để check email, Facebook, và các mạng xã hội khác thay vì bạn cứ liên tục ngưng làm việc hay hoạt động giữa chừng để nhìn vào điện thoại hay máy tính bảng.

Các GS khám phá ra rằng thùy đảo (insula), một trong các thùy của não, chịu trách nhiệm chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái tập trung và không tập trung. Khi thùy đảo cân bằng, chúng ta có thể cực kỳ tập trung để làm việc hiệu quả hoặc có thể thả trí tưởng tượng bay bổng để tăng tính sáng tạo. Điều đó sẽ giảm đi rất đáng kể nếu thùy đảo bị mất cân bằng bởi một trong những lý do:

(1) Các yếu tố làm mất tập trung: Twitter, Facebook, Instagram, email,…

(2) Thiếu năng lượng do thiếu ngủ.

Do đó, hãy thiết lập một giờ giấc cụ thể cho các mạng xã hội nhé các bạn.

Bài báo: “Hit the Reset Button in Your Brain

chèn 7

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*