Tế Bào Gốc: Xu Thế Và Định Hướng Ứng Dụng

Tế bào gốc là một trong những hướng trọng điểm trong nghiên cứu và ứng dụng của ngành Y Sinh Học. Đã có nhiều nghiên cứu đột phá về lĩnh vực tế bào gốc như biệt hóa cũng như tái lập trình tế bào trưởng thành trở thành tế bào gốc đa tiềm năng (iPSCs). Vậy xu thế và hướng ứng dụng phát triển của tế bào gốc sẽ ra sao? Mình xin đăng nguyên văn bài viết của Tiến Sĩ Nguyễn Đức Thái – Phòng nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc – ĐHKHTN-ĐHQGHCM được đăng trên tạp trí “Khoa Học và Công Cghệ Việt Nam số 17-2014”. Bài đăng đã được sự đồng ý của Tiến Sĩ Nguyễn Đức Thái. 

1 2 3 4 5 6 7

Đăng bài: Vũ Đình Chất 

Nguồn hình: Google Images

Xin mời Quý Độc Giả bỏ ra 2-5 phút để làm một khảo sát mức độ hài lòng về bài viết của IBSG tại đây. IBSG chân thành cảm ơn Quý Độc Giả.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*