Liên Hệ

IBSG là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Các dự án hiện tại của IBSG bao gồm tạp chí khoa học phổ thông IBSG Convergence Review và tổ chức hội thảo hàng tháng. Chúng tôi rất hoan nghênh sự hỗ trợ về mặt tài chính và nhân sự của quý thầy cô và thân hữu.

Sự giúp đỡ về mặt tài chính xin liên hệ văn phòng đại diện của chúng tôi.

Tài Khoản Paypal:

Trần Lê Huy Vũ: vutran89.tvbt@gmail.com

Tài Khoản Ngân Hàng:

Hoa Kỳ: Bank of America

Việt Nam: [sẽ cập nhật sớm]

Chúng tôi luôn cần sự giúp đỡ về nhân lực từ quý vị. Xin quý vị gởi email đính kèm sơ yếu lý lịch và một tấm hình tới địa chỉ của Trần Lê Huy Vũ. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi có thể.

Văn Phòng Đại Diện:

Đại Diện Vị Trí Điện Thoại Email
IBSG Hoa Kỳ Trần Lê Huy Vũ Co-Founder & CEO +1 (714) 340-8863 vutran@ibsgacademic.com
IBSG TP Hồ Chí Minh Võ Thị Hoàng Anh Co-Founder & Vice President + 84 (935) 719 - 426 anhvo@ibsgacademic.com
IBSG Hà Nội Vũ Đình Chất Co-Founder & Vice President + 84 (963) 979 - 868 vudinhchat@ibsgacademic.com