Lịch phát sóng Mảnh Ghép Cuộc Sống mùa 1 năm 2016

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Mảnh Ghép Cuộc Sống (tên tiếng Anh: The Jigsaws of Life) là một chương trình phát triển văn hóa nội bộ của Innovative BioScience Group (IBSG). Chương trình ra đời từ tháng Sáu 2016 và vẫn tiếp diễn tới hiện tại. Trong Mảnh Ghép Cuộc Sống, mỗi thành viên được chỉ định sẽ viết một bài chia sẻ về các chủ đề của mùa đó. Các bài viết tập trung vào phát triển bản thân, kỹ năng mềm, hoặc trải nghiệm sống.

Năm 2018, IBSG xuất bản các bài viết của “writing show” này lên website chính thức của Nhóm với mục đích chia sẻ những điều hữu ích tới cộng đồng. Các bài viết này không được sao chép và đăng lại trên các website khác nếu chưa có sự đồng ý của các tác giả. Các bạn độc giả xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ email vutran@ibsgacademic.com nếu có mong muốn viết bài chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.

Mảnh Ghép Cuộc Sống

Season 1: Value Proposition

Value proposition là một khái niệm được đề xuất trong bài viết (staff paper) năm 1988 của Michael Lanning và Edward Michaels trên tạp chí McKinsey Quarterly. Trong tiếng Việt, chúng ta có thể hiểu value proposition là “tạo lập giá trị” hoặc “tuyên bố giá trị” của một người, một sản phẩm, hay của một tổ chức. Đó là một phát biểu ngắn gọn và súc tích về giá trị mà người, sản phẩm, hay tổ chức đem lại cho đối tượng phục vụ. Đối với cá nhân mỗi chúng ta, việc xác định value proposition của bản thân giúp chúng ta chinh phục người nghe và nhất là nhà tuyển dụng.

Các thành viên IBSG tham gia Mảnh Ghép Cuộc Sống mùa 1 sẽ được lựa chọn một trong các chủ đề sau:

  1. Viết về giá trị của bản thân.
  2. Viết về nguyên tắc sống của bạn.
  3. Viết về kinh nghiệm học tập/lãnh đạo nhóm.
  4. Viết về tiểu sử bản thân.

Bảy tập đầu tiên của mùa 1 sẽ được thực hiện bởi bảy thành viên IBSG theo lịch sau.

Tập số Thành viên tham gia Ngày lên sóng
1 Hoàng Minh Thư 20-06-2016
2 Vũ Hồng Ái 21-06-2016
3 Trần Đức Trung 22-06-2016
4 Đinh Mỹ Linh 23-06-2016
5 Nguyễn Thanh Tú 24-06-2016
6 Lê Minh Tiến Đoàn 25-06-2016
7 Nguyễn Thanh Phượng 26-06-2016

Mời các bạn độc giả cùng đón đọc các bài viết trong writing show phát triển văn hóa nội bộ của IBSG nhé!

Trần Lê Huy Vũ

Đồng sáng lập viên kiêm Chủ tịch IBSG

Tài liệu đọc thêm

  1. Michael Lanning and Edward Michaels. A business is a value delivery system. McKinsey Quarterly. June 1988. No. 41.
  2. Harvey Golub, Jane Henry, John L. Forbis, Nitin T. Mehta, Michael J. Lanning, Edward G. Michaels, and Kenichi Ohmae. Delivering value to customers. McKinsey Quarterly. June 2000.
Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: