Học bổng PhD và vị trí Postdoc: Phân chia tế bào và Sinh học ung thư 2017

Nhóm nghiên cứu của Marina Mapelli tại European Institute of Oncology IEO of Milano (Italy) cần tuyển hai nghiên cứu sinh sau tiến sỹ (postdoc) và một sinh viên tiến sỹ (PhD) cho dự án nghiên cứu các cơ chế dẫn truyền tín hiệu Wnt trong phân chia tế bào có định hướng và bất đối xứng ở hốc ruột (intestinal crypt) và vai trò của chúng trong sự phát triển ung thư. Dự án được tài trợ bởi AIRC và Bộ Y Tế Italy tới tháng 12.2019.

Những ứng cử viên mạnh sẽ có nền tảng ở các chuyên ngành sau đây:

a. Sinh học cấu trúc và đam mê với crystallography;

b. Hóa sinh học về các cấu trúc đại phân tử lớn, bao gồm các nguồn tổ hợp dạng hoàn nguyên của chúng;

c. Sinh học tế bào và hình ảnh học nguyên phân trong tế bào nuôi cấy và cấu trúc dạng cơ quan (organoid). Có kinh nghiệm về hình ảnh thực sẽ là một điểm mạnh.

Dự án sẽ khám phá các câu hỏi nền tảng về cơ chế của phân chia biểu mô có định hướng, bất đối xứng tế bào gốc, và quyết định số phận. Để thu được thông tin phân tử, nghiên cứu sẽ kết hợp hiểu biết của các ngành sinh học cấu trúc, hóa sinh, và sinh học tế bào của các tế bào ruột. Các hướng tiếp cận thực nghiệm như hoa sinh,  sinh học cấu trúc, và sinh học tế bào của hiện tượng nguyên phân đã được thực hiện kỹ càng tại phòng thí nghiệm (Carminati, NSMB 2016; Gallini, Curr. Biol. 2016; Culurgioni, PNAS 2011), và các kỹ thuật thao túng tế bào gốc và hình học thực trên organoid đang được hợp tác phát triển. Thông tin thêm về phòng Lab có thể được tìm thấy ở đây

Các nghiên cứu viên được tuyển chọn sẽ làm việc tại phòng Lab của Mapelli, tại Khoa Ung Thư Thực Nghiệm IEO nằm trong khuôn viên của IFOM-IEO. Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc chính. Nghiên cứu viên sẽ được hưởng lương bổng và phúc lợi xã hội theo chính sách của IEO. Hợp đồng kéo dài từ 1-2 năm, có thể kéo dài thêm sau khi hết hạn. Ngày bắt đầu hợp đồng có thể thương lượng.

Thông báo này có hạn chốt mở: các ứng cử viên sẽ được xem xét cho đến khi tìm ra được người phù hợp. Vui lòng liên lại Marina Mapelli tại địa chỉ Marina.Mapelli@ieo.it. Email bao gồm bài luận về lý do nộp đơn, sơ yếu lý lịch, và thông tin liên hệ ba người giới thiệu.