Vũ Đình Chất

Đình Chất là đồng sáng lập viên IBSG và giữ vai trò Phó Chủ tịch IBSG Đối Ngoại cũng như xây dựng và phát triển chi nhánh IBSG Hà Nội. Hiện tại, Đình Chất đang làm việc tại Đơn Vị Hỗ Trợ Sinh Sản, Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội.

Học Vấn:

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội: Cử nhân Công Nghệ Sinh Học khóa 52

Nghề Nghiệp:

Đơn Vị Hỗ Trợ Sinh Sản, Bệnh Viện Bạch Mai: Chuyên viên phôi học

Ý Kiến Độc Giả: