Trần Quang Thiên

Quang Thiên là một trong những thành viên đầu tiên tham gia phát triển nhóm tiền thân IBSG từ năm 2014. Năm 2017, Thiên giữ vị trí Giám Đốc Công Nghệ của IBSG.
Ý Kiến Độc Giả: