Phạm Trường Duy

Trường Duy tham gia IBSG với vai trò biên tập viên từ năm 2016. Hiện tại, Trường Duy đang làm data scientist tại Big Data Team, công ty FPT Telecom.

Phạm Trường Duy tốt nghiệp ngành Công Nghệ Sinh Học nhưng có sở thích và đam mê về Công Nghệ Thông Tin. Hiện tại mọi hoạt động nghiên cứu của Trường Duy đang xoay quanh xử lý dữ liệu (bioinformatics, chemoinformatics, media và text analysis) và đi nghiêng về lập trình tính toán. Trong tương lai, Trường Duy theo đuổi con đường trở thành một nhà khoa học dữ liệu (data scientist) tập trung vào công nghệ Big Data sử dụng Machine Learning hay Deep Learning.

Học Vấn:

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội: Biotechnology & Pharmacology (2012 – 2015).

Công Việc:

FPT Telecom: Data scientist (2017 – Hiện tại)

Sở Thích Khoa Học:

Computational Biology, Machine Learning

Trang Blog Cá Nhân:

https://duyphamdata.blogspot.com/

Công Bố Khoa Học:

1. Pham Truong Duy, Nguyen Minh Thanh, Nguyen Anh Vu, Ly Le. A machine learning approach for drug discovery from herbal medicine: Metabolite profiles to Therapeutic effects. CSBio ’17 Proceedings of the 8th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics. Page 28-33. DOI 10.1145/3156346.3156352.

2. Duy Pham, Bao-Khanh Le, Tu-Bao Ho, Ly Le. System pharmacology: Application of network theory in predicting potential adverse drug reaction based on gene expression data. 2016 IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF). 29 December 2016.

Ý Kiến Độc Giả: