Nguyễn Thị Liên Thương, PhD

Dr. Liên Thương tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, Dr. Liên Thương đang nghiên cứu và giảng dạy tại Đại Học Thủ Dầu Một.

Học Vấn:

Sungkyunkwan University: PhD

University of Ulsan: MS in Biotechnology

Phát Triển Sự Nghiệp:

Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Nghiệm, Đại Học Thủ Dầu Một.

Phó trưởng khoa Công Nghệ Sinh Học, Đại Học Thủ Dầu Một.

Tiến Sĩ Liên Thương Trên Báo Chí:

Báo Bình Dương: Đại học Thủ Dầu Một – Nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo. 25/2/2015.

Đài truyền hình BTV: Thành công của nữ tiến sĩ đam mê nghiên cứu Đông trùng hạ thảo. 6/3/2017.

Ý Kiến Độc Giả: