Nguyễn Minh Hiền, PhD

Dr. Minh Hiền tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, Dr. Minh Hiền đang nghiên cứu và giảng dạy tại Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng.
Ý Kiến Độc Giả: