Nguyễn Hồng Nhung

Hồng Nhung tham gia IBSG với vai trò quản lý kỹ thuật từ năm 2017. Hiện tại, Hồng Nhung đang là giảng viên tại Đại Học Công Nghiệp Việt Trì.
Ý Kiến Độc Giả: