Nguyễn Duy Sinh, MD, PhD

Dr. Duy Sinh tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, Dr. Duy Sinh đang là bác sĩ lâm sàng tại Khoa Ung Bướu, Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Học Vấn:

University of Yamanashi: PhD in Life Sciences (2013 – 2016)

Tokyo Medical And Dental University: Research in radiobiology (2010 – 2011)

Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh: Master of Science in Oncology (2006 -2008)

Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh: Residency in Oncology (1999- 2003)

Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh: Medical Doctor (1992- 1998)

 

Ý Kiến Độc Giả: