Lê Anh Dũng

Anh Dũng tham gia IBSG với vai trò biên tập viên từ năm 2017.

Là một người trẻ với đầy đam mê và nhiệt huyết, bản thân luôn khát khao đem những giá trị tự do học thuật và nền tảng kiến thức khoa học từ phương Tây đến với thế hệ trẻ Việt Nam, qua đó gián tiếp biến xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Mục tiêu lâu dài mong muốn góp phần kiến tạo một thế hệ có kĩ năng STEM (science, technology, engineering, and mathematics) trong nghiên cứu khoa học và tư duy phản biện.

Học Vấn:

Đại Học Khoa Học Huế: Cử nhân, ngành Sinh Học Ứng Dụng (2012 - 2016).

Trải Nghiệm Nghiên Cứu:

Viện Công Nghệ Sinh Học - Đại Học Huế: Tham gia NCKH trong đề tài Nafosted do PGS. TS Hoàng Thị Kim Hồng chủ trì: "Phân tích sự biến động và mối liên hệ giữa hệ protein ty thể với quá trình sinh tổng hợp protein ở cây Mesembryanthemum crystallinum trong điều kiện stress (2/2015 - 1/2016).

Hue Institute of Biotechnology: Thực hiện báo cáo tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: "Phân tích sự biến đổi các đặc tính sinh học của Mesembryanthemum crystallinum trong điều kiện stress nước" (1/2016 - 5/2016).

Ý Kiến Độc Giả: