Hoàng Minh Thư

Minh Thư tham gia IBSG từ năm 2016 với vai trò thành viên nội dung. Hiện Minh Thư đang là sinh viên Y Học Dự Phòng tại Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ý Kiến Độc Giả: