Chu Đào Xuân Trúc

Xuân Trúc tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017. Hiện Xuân Trúc đang làm việc tại Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, TP Hồ Chí Minh.

Học Vấn:

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh: Cử nhân (2013 – 2017)

Ý Kiến Độc Giả: