Bùi Xuân Thái

Xuân Thái tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện Xuân Thái đang học thạc sỹ tại Montpellier SupAgro, Pháp.

Học Vấn:

Montpellier SupAgro: Học viên cao học, ngành Plant Sciences (2017 – Hiện tại)

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội: Học viên cao học ngành Plant Biotechnology (2016 – 2017)

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội: Cử nhân, ngành Biotechnology & Pharmacology (2013 – 2016)

 

Ý Kiến Độc Giả: