Bùi Thị Hải Yến

Hải Yến tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Hiện Yến đang học thạc sỹ ngành Di truyền học tại Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

Học Vấn:

Đại Học Sư Phạm Hà Nội: Học viên cao học, ngành Di Truyền Học (2016 – Hiện tại)

Đại Học Hùng Vương Phú Thọ: Cử nhân, ngành Sư Phạm Sinh Học (2012 – 2016) 

Ý Kiến Độc Giả: